Typ av rättighet

Svensk översättning

Typ av rättighet

Definition

Den specifika typen av rättighet som registreras i relation till ett objekt, reproduktion eller text.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

copyright; publiceringsrättighet; GDPR

Använd

Registrera endast en gång för varje typ av rättighet som rör ett objekt.

Informationsgrupp

Information om rättigheter

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust