Rättighetsinnehavare

Svensk översättning

Rättighetsinnehavare

Definition

Innehavaren av en rättighet som hör till ett objekt, reproduktion eller text.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att använda flera informationsenheter som till exempel ett efternamn, ett förnamn och en adress. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under rubriken Grupp, Person eller Organisation som det passar.

Exempel

Se under Grupp, Person eller Organisation som det passar.

Använd

Mer än en Rättighetsinnehavare kan registreras om rättigheten innehas av flera.

Informationsgrupp

Information om rättigheter

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet