Rettighetshaver

Norsk oversettelse

Rettighetshaver

Definisjon

Innehaveren av rettigheter tilknyttet et objekt, en reproduksjon eller en tekst.

Registrering

Det er nødvendig å bruke flere informasjonsenheter, blant annet et etternavn, et fornavn og en adresse. Beskrivelsen av disse informasjonsenhetene er samlet under overskriftene Folkegruppe, Person eller Organisasjon.

Eksempler

Se under Folkegruppe, Person eller Organisasjon

Bruk

Flere enn én Rettighetshaver kan registreres, dersom rettigheten er delt mellom flere.

Gruppe

Rettighet

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd