Recht - Einddatum

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Recht – Einddatum

Definitie

De laatste datum waarop een recht van kracht is.

Invulinstructies

Registreer dag, maand en jaartal steeds in dezelfde volgorde. Gebruik altijd hetzelfde scheidingsteken om de onderdelen van elkaar te scheiden. Gebruik steeds vier cijfers voor het jaartal.

Voorbeelden

08/10/1993; 2017-12-17

Gebruik

Gebruik slechts één keer voor elk recht.

Informatiegroep

Rechten

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO