Rettighet - startdato

Norsk oversettelse

Rettighet – startdato

Definisjon

Den første datoen en rettighet skal gjelde.

Registrering

Registrer alltid dag, måned og år i samme rekkefølge. Bruk alltid samme skilletegn mellom datoens ulike deler. År registreres alltid med fire siffer.

Eksempler

08.10.1993; 17-12-2017

Bruk

Registrer kun én gang for hver rettighet.

Gruppe

Rettighet

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd