Begärd åtgärd – datum

Svensk översättning

Begärd åtgärd – datum

Definition

Det datum som den som begär en process vill att den ska ske.

Registrering

Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel

03/10/1996; 2017-12-17

Använd

Använd i samband med rubriker för Informationsgrupp för att registrera det datum när den som begär en process vill att den ska ske till exempel Utlån – begärt åtgärdsdatum.

Informationsgrupp

Vanliga informationsenheter för arbetsrutiner

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet