Reproduktion - Standarden

Svensk översättning

Genom att komma åt den här resursen godkänner du licensen för att använda Spectrum.

Museet ska ha en policy för reproduktion av objekt som museet har ansvaret för. Policyn kan antingen vara ett fristående dokument eller utgöra en del av museets övergripande samlingsförvaltningspolicy. Oavsett vilket behöver troligen följande frågor övervägas när policyn formuleras:

  • Vilka reproduktioner görs normalt i samband med andra processer?

  • Vilka standarder ska följas för olika typer av tänkt användning, till exempel filformat och upplösning?

  • Hur ska reproduktioner namnges och numreras, inklusive digitala filer och arbetskopior av masterkopior?

  • Var förvarar museet reproduktioner, inklusive digitala filer?

  • Hur säkerhetskopieras digitala reproduktioner med jämna mellanrum?

  • Hur säkerställs att alla som kan göra reproduktioner av museets objekt är medvetna om och följer policyn för hantering av rättigheter?

Museet ska också ha en nedskriven process som beskriver de steg som ska följas när reproduktioner görs. Spectrums föreslagna arbetsrutin är en bra utgångspunkt. Oavsett hur museet väljer att göra, bör museets egen arbetsrutin för processen åtminstone uppnå följande miniminivå:

Miniminivå Varför är detta viktigt?
Alla nya reproduktioner görs enligt museets policy för hantering av rättigheter. Museet utsätts inte för risker utöver den accepterade nivån i policyn.
Varje reproduktion har ett unikt reproduktionsnummer, vilket även gäller arbetskopior av masterkopior. Varje reproduktion kan identifieras och kopplas till relevant information. En masterkopia ersätts inte av en redigerad arbetskopia av misstag.
Varje reproduktion har någon form av katalogpost där reproduktionsnummer och förvaringsplats finns registrerade. Det är lätt att hitta reproduktioner vid behov. Museet samlar inte på sig mängder av odokumenterade bilder.
Information om reproduktioner och originalobjekt länkas via reproduktionsnummer och objektnummer. I katalogposter för objekt går det att se vilka reproduktioner som finns. Det är enkelt att hitta information om objekt som har avbildats i en reproduktion, till exempel för en bildtext.
Det finns tydliga hänvisningar i reproduktionsinformationen till de immateriella rättigheter som gäller reproduktioner, men som inte gäller för originalobjekt. Villkoren i avtal med frilansfotografer är klarlagda. Bilder där museet inte har upphovsrätt licensieras inte till någon annan av misstag.

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet