Reproduksjon - Standarden

Norsk oversettelse

Ved å klikke på denne lenken aksepterer du vilkårene i Spectrumlisensen.

Museet skal ha en policy for reproduksjon av objekter som er i museets forvaltning. Dette kan enten være et eget dokument eller del av en større policy for hele samlingsforvaltningen. Policyen bør uansett svare på følgende spørsmål:

  • Hvilke reproduksjoner skal normalt gjøres i forbindelse med andre prosedyrer?

  • Hvilke standarder skal følges for ulike typer bruk, for eksempel filformat og oppløsning?

  • Hvordan skal reproduksjoner navngis og nummereres, inkludert digitale filer og arbeidsversjoner av masterkopier?

  • Hvor skal reproduksjoner lagres, inkludert digitale filer?

  • Hvordan tar museet regelmessige sikkerhetskopier av digitale reproduksjoner?

  • Hvordan skal museet sikre at alle som lager reproduksjoner av objekter er klar over og følger policyen for rettighetshåndtering?

Museet skal også ha en skriftlig prosedyre som beskriver trinnene som skal følges ved reproduksjon av objekter. Spectrums foreslåtte prosedyre er et godt utgangspunkt. Uansett hvordan det gjøres, skal museets prosedyre oppfylle følgende minstekrav:

Minstekrav Hvorfor er dette viktig?
Alle nye reproduksjoner utføres i tråd med museets policy for rettighetshåndtering. Museet utsettes ikke for risiko utover det som er akseptert i policyen.
Hver reproduksjon har et unikt reproduksjonsnummer, inkludert arbeidsversjoner av masterkopier. Hver reproduksjon kan identifiseres og knyttes til relevant informasjon. En masterkopi blir ikke erstattet med en redigert versjon ved et uhell.
Hver reproduksjon har en katalogpost som inneholder reproduksjonsnummer og oppbevaringssted. Det er enkelt å finne tilbake til reproduksjoner ved behov. Det bygger seg ikke opp en mengde mapper med udokumenterte bilder.
Informasjon om reproduksjoner og originalobjekter kobles sammen ved hjelp av reproduksjonsnummer og objektnummer. Det er lett å se i en objektpost hvilke reproduksjoner som finnes. Det er lett å finne informasjon om objektene som er avbildet i reproduksjonen, for eksempel for bruk i en bildetekst.
Det er tydelige referanser i reproduksjonsinformasjonen til de immaterielle rettighetene som gjelder for reproduksjonene, men ikke originalobjektene. Museet er klar over vilkårene som er avtalt med frilansfotografer. Bilder som museet ikke har opphavsrett til, blir ikke lisensiert til andre ved et uhell.

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd