Reproductie - De Spectrumstandaard

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Door deze faciliteit te gebruiken, stemt u in met de bepalingen van de Spectrum-licentie.

Uw organisatie dient een beleid te hebben inzake reproducties die onder uw verantwoordelijkheid vallen. Deze beleidsregels kunnen in een afzonderlijk document staan of deel uitmaken van een breder collectiebeleid. Uw beleid moet rekening houden met de volgende vragen:

  • Welke reproducties worden normaal gesproken gemaakt tijdens andere procedures?

  • Welke standaarden dienen te worden gebruikt voor verschillende soorten voorgenomen gebruik (bijv. bestandstype en resolutie)?

  • Welke indeling hanteert u voor de naamgeving of nummering van reproducties, inclusief digitale bestanden en afgeleide kopieën van master reproducties?

  • Waar worden reproducties (inclusief digitale bestanden) opgeslagen?

  • Op welke wijze worden regelmatig back-ups gemaakt van digitale reproducties?

  • Hoe zorgt u ervoor dat iedereen die reproducties van uw objecten kan maken zich bewust is van uw beleid inzake rechtenbeheer en dit beleid ook naleeft?

Uw organisatie dient tevens een schriftelijke procedure te hebben met daarin de te volgen stappen voor het maken van reproducties. Deze Spectrumprocedure is een bruikbaar vertrekpunt om uw eigen procedure te ontwikkelen. De door uw organisatie gebruikte procedure dient in elk geval aan de volgende eisen te voldoen:

Minimumstandaard Waarom is dit belangrijk?
Alle nieuwe reproducties worden gemaakt in overeenstemming met uw beleid inzake rechtenbeheer. Uw organisatie wordt niet blootgesteld aan risico’s die groter zijn dan conform uw beleid acceptabel is.
Elke reproductie heeft een uniek reproductienummer; dit geldt ook voor afgeleide kopieën van masterreproducties. U kunt elke reproductie identificeren en koppelen aan de relevante informatie.Een masterreproductie wordt niet per ongeluk overschreven door een afgeleide kopie.
Elke reproductie heeft een objectrecord, met daarin het reproductienummer en de depotruimte. Alle reproducties zijn snel terug te vinden als u ze nodig heeft.Er worden geen mappen met niet-gedocumenteerde afbeeldingen opgebouwd.
Records van reproducties en originele objecten worden aan elkaar gekoppeld middels het reproductienummer en objectnummer. Aan de hand van een objectrecord is snel te zien welke reproducties er bestaan.Alle informatie over een object waarvan een reproductie bestaat, is eenvoudig beschikbaar.
In records van reproducties wordt duidelijk verwezen naar intellectuele eigendomsrechten die gerelateerd zijn aan de reproducties (dus niet de rechten op de originele objecten). Voorwaarden met freelance fotografen zijn vastgelegd.Er wordt niet per ongeluk een licentie voor een afbeelding aan iemand verstrekt terwijl u het auteursrecht niet bezit.

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO