Reproduktion - Omfattning

Svensk översättning

Genom att komma åt den här resursen godkänner du licensen för att använda Spectrum.

Processen stödjer hanteringen genom att länka information om reproduktioner till de originalobjekt som avbildats. Nya reproduktioner är oftast digitala, till exempel fotografier, inskannade objekt, inklusive 3D-avbildningar och digitaliseringar av audiovisuella inspelningar. Processen kan även användas för fotografiska utskrifter, negativ och diabilder samt för 3D-avbildningar och modeller.

Det finns många olika anledningar till varför museet vill göra reproduktioner av objekt. Där ingår att göra kopior av fysiskt känsliga objekt för bevarandeändamål, att ta fotografier för att dokumentera objektens tillstånd eller för identifiering i händelse av skada eller förlust, för att hjälpa forskare eller för aktiviteter som riktar sig mot allmänheten. Den tänkta användningen avgör vilken kvalitet som är lämplig för reproduktionen. Ibland är det önskvärt med flera versioner som hämtats från samma original: till exempel mycket stora högupplösta masterkopior och arbetskopior som redigeras för användning på webben.

I denna process ingår inte användning av reproduktioner, till exempel publicering av bilder. Det ingår i stället i processen för Användning av samlingar och även i Hantering av rättigheter.

Denna process är inte heller tänkt för objekt som bara finns i digital form som originalkonstverk eller muntligt historieberättande som samlats in i digital form. Dessa bör hanteras på samma sätt som fysiska objekt i samlingarna.

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet