Reproduktion – nummer

Svensk översättning

Reproduktion – nummer

Definition

En unik identifierare för reproduktionen.

Registrering

Kan inkludera ett prefix för att särskilja det från andra referensnummer; året och ett löpnummer. Några museer använder denna informationsenhet för att registrera det fullständiga namnet för digitala filer genom att använda ett fastställt system.

Exempel

N1234-1993; R-2017-0017; 12022013_adawson_0001.jpg

Använd

Registrera en gång per reproduktion.

Informationsgrupp

Information om reproduktion

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet