Reproduktion – format

Svensk översättning

Reproduktion – format

Definition

Det analoga formatet eller digitala filformatet för reproduktionen.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

35mm; Super 8; TIFF; JPEG; MP3

Använd

Registrera endast en gång för en reproduktion.

Informationsgrupp

Information om reproduktion

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet