Reproduktion – beskrivning

Svensk översättning

Reproduktion – beskrivning

Definition

En beskrivning av de kännetecken som unikt kan identifiera en reproduktion.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

Detaljer av en dekoration; objekt som demonstreras

Använd

Registrera endast en gång för en reproduktion.

Informationsgrupp

Information om reproduktion

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet