Reproduksjonsbeskrivelse

Norsk oversettelse

Reproduksjonsbeskrivelse

Definisjon

En beskrivelse av egenskapene til et objekt, som kan brukes til å identifisere objektet.

Registrering

Bruk vanlig ordstilling og tegnsetting.

Eksempler

Detaljer om dekor; Objektet vist i bruk

Bruk

Registrer kun én gang for en reproduksjon.

Gruppe

Reproduksjon

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd