Reproduktion – datum

Svensk översättning

Reproduktion – datum

Definition

Det datum som en reproduktion skapades.

Registrering

Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel

17/12/2017; 2018-08-04

Använd

Registrera endast en gång för en reproduktion.

Informationsgrupp

Information om reproduktion

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet