Reproductie - Datum

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Reproductie – Datum

Definitie

De datum waarop een reproductie is gemaakt.

Invulinstructies

Registreer dag, maand en jaartal steeds in dezelfde volgorde. Gebruik altijd hetzelfde scheidingsteken om de onderdelen van elkaar te scheiden. Gebruik steeds vier cijfers voor het jaartal.

Voorbeelden

17/12/2017; 2018-08-04

Gebruik

Gebruik slechts één keer voor elke reproductie.

Informatiegroep

Reproductie

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO