Datum för återflyttning

Svensk översättning

Datum för återflyttning

Definition

Det datum som ett objekt verkligen flyttades från en Nuvarande placering.

Registrering

Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel

08/10/1993; 2017-12-17

Använd

Registrera bara en gång per Nuvarande placering.

Informationsgrupp

Information om förflyttning

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust