Relatert objektnummer

Norsk oversettelse

Relatert objektnummer

Definisjon

Objektnummeret til annet objekt som objektet som dokumenteres har en tilknytning til.

Registrering

Se Objektnummer.

Eksempler

1992.1234; 1992.12.1

Bruk

Registrer kun én gang for hver tilknytning.

Gruppe

Objekthistorikk

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd