Gerelateerd object - Nummer

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Gerelateerd object – Nummer

Definitie

Het Objectnummer van een object dat gerelateerd is aan het beschreven object.

Invulinstructies

Zie Objectnummer.

Voorbeelden

1992.1234; 1992.12.1; 345

Gebruik

Gebruik slechts één keer voor elk gerelateerd object.

Informatiegroep

Objectgeschiedenis en -relaties

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO