Referens

Svensk översättning

Referens

Definition

Uppgifter om bibliografisk eller annan referens till ett objekt. Referenser kan vara i olika medier som publicerad, opublicerad, audio, video, dataregister

Registrering

Använd ett standardiserat format för kort beskrivning som fastställts av organisationen.

Exempel

Citat från böcker och tidningar enligt

Organisationens skrivregler.

Böcker: Efternamn, förnamn, årtal. Efternamn, Förnamn, Årtal, Artikelns titel, Tidskriftens namn, Volym(nr):sid-sid.. Utgovningsort: Förlag Xxx

Tidskrifter: Titel.xxx

Använd

Så många gånger som behövs för ett objekt.

Informationsgrupp

Information om referens

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet