Referanse

Norsk oversettelse

Referanse

Definisjon

Informasjon om en bibliografisk eller annen referanse til et objekt. Referansen kan være til ethvert medium, f.eks. utgitt, uutgitt, lyd, video, datafil.

Registrering

Bruk standardiserte kortformer etablert av museet.

Eksempler

Siteringsrekkefølgen for bøker og magasiner:

BSI British Standards anbefalinger for referanser til publisert materiale. London: BSI, 1989 er som følgende:

Bøker: Etternavn, Fornavn. Tittel. Publiseringssted: Forlag, Publiseringsdato. Ant. sider s., illustrasjoner. ISBN-nummer

Magasiner: Tittel ISSN År Dato Sted.

Bruk

Gjenta så mange ganger som nødvendig for et objekt.

Gruppe

Referanse

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd