Typ av referens

Svensk översättning

Typ av referens

Definition

En term som beskriver vad det är för slags Referens.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

film; ljudinspelning; publicerad bok

Använd

Så många gånger som behövs för ett Referens.

Informationsgrupp

Information om referens

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet