Referanse - type

Norsk oversettelse

Referanse – type

Definisjon

Et begrep som beskriver typen verk det refereres til.

Registrering

Bruk ett enkelt begrep, uten tegnsetting eller store bokstaver. Museet skal ha en oppdatert liste over standardiserte begreper.

Eksempler

film; lydopptak; publisert bok

Bruk

Gjenta så mange ganger som nødvendig for hver Referanse.

Gruppe

Referanse

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd