Referens – titel

Svensk översättning

Referens – titel

Definition

Titeln på ett refererat verk.

Registrering

Använd i den form som det förekommer i det refererade arbetet.

Exempel

Spectrum: Standard för samlingsförvaltning

Använd

Registrera endast en gång.

Informationsgrupp

Information om referens

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust