Referens – publiceringsplats

Svensk översättning

Referens – publiceringsplats

Definition

Plats där ett refererat arbete publicerades.

Registrering

Använd ett namn för staden eller annan lokal förekomst.

Exempel

New York; London; Cambridge

Använd

Så många som behövs för en Referens.

Informationsgrupp

Information om referens

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust