Referens – publiceringsdatum

Svensk översättning

Referens – publiceringsdatum

Definition

Datum när ett refererat arbete publicerades.

Registrering

Ange alltid alla fyra siffrorna i årtalet. Använd ett standardformat om fler uppgifter registreras.

Exempel

2005; 1984; 1715

Använd

Registrera endast en gång.

Informations grupp

Information om referens

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet