Referens – författare/redaktör

Svensk översättning

Referens – författare/redaktör

Definition

Person eller Organisation ansvarig för det intellektuella innehållet i ett arbete som refererats till.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att använda flera informationsenheter, som till exempel för en Person, ett efternamn eller förnamn. Beskrivningarna för dessa informationsenheter finns samlade under rubriken för Person eller Organisation som det passar. Organisationen kan ha standardformat för användning av namn.

Exempel

Se under Person eller Organisation som det passar.

Använd

Så många gånger som det behövs.

Informationsgrupp

Information om referens

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust