Registrering – framsteg

Svensk översättning

Registrering – framsteg

Definition

En beskrivning av utvecklingssteg för information om ett objekt.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

pågår; ändrat utkast; behöver godkännas

Använd

Så många gånger som behövs för en registreringshändelse.

Informationsgrupp

Tilläggshistorik

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust