Registrering – datum

Svensk översättning

Registrering – datum

Definition

Det datum då information läggs till dokumentationen.

Registrering

Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel

08/10/1993; 2017-12-17

Använd

Registrera endast en gång för ett tillägg i dokumentationen.

Informationsgrupp

Tilläggshistorik

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet