Registreringsnivå

Svensk översättning

Registreringsnivå

Definition

Beskriver nivån på beskrivning som dokumentationen innehåller.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

samling; uppsättning; population; ensemble; arkivdel; del

Använd

Registrera endast en gång för en dokumentation.

Informationsgrupp

Information om dokumentation

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet