Uppföljning – datum

Svensk översättning

Uppföljning – datum

Definition

Det datum då det är dags för nästa steg i en konserveringsprocess.

Registrering

Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Registrera alla fyra siffrorna för årtalet.

Exempel

08/10/1990; 06/1972; 2017-12-17

Använd

Registrera endast en gång för en konserveringshändelse.

Informationsgrupp

Information om konservering och åtgärder

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust