Process – person/organisation

Svensk översättning

Process – person/organisation

Definition

Person eller Organisation ansvarig för att genomföra en process för ett objekt.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att använda flera informationsenheter, som till exempel för en Person, ett efternamn eller förnamn. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under rubriken Person eller Organisation som det passar. Organisationen kan ha standardformat för användning av namn.

Exempel

Se under Person eller Organisation.

Använd

Så många gånger som behövs för en processhändelse.

Informationsgrupp

Information om process

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet