Information om process

Svensk översättning

Använd som modell för andra processer som sker i organisation och som organisationen vill registrera. Som exempel kan organisationen vilja registrera den person som identifierade ett objekt eller den metod som använts för datering av objekt. Referera till de involverade objekten genom att använda Objektnummer i gruppen Information om identifiering av objekt.

Informationsenheter:

  • Process – datum
  • Process – kommentar
  • Process – metod
  • Process – person/organisation (Org, Per)
  • Process – referensnummer

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet