Process – datum

Svensk översättning

Process – datum

Definition

Det datum då en process slutfördes.

Registrering

Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Registrera alla fyra siffrorna för årtalet.

Exempel

08/10/1990; 06/1972; 1899; 2017-12-17

Använd

Registrera bara en gång per Process.

Informationsgrupp

Information om process

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet