Process – kommentar

Svensk översättning

Process – kommentar

Definition

Ytterligare information om en process som inte har registrerats någon annanstans. Använd fastställd terminologi.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

Granskningen utfördes i två steg med början i rum A och fokuserade på alla verk för 1850.

Använd

Registrera bara en gång per Process – titel. Registrera för att beskriva en process som täcker fler än ett objekt.

Informationsgrupp

Vanliga informationsenheter för processer

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust