Arbetsrutin – slutdatum

Svensk översättning

Arbetsrutin – slutdatum

Definition

Det datum då en process slutade.

Registrering

Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel

08/10/1993; 2017-12-17

Använd

Använd i samband med rubriker för Informationsgrupp för att registrera slutdatumet för en process till exempel Utlån – slutdatum. Registrera endast en gång för varje förekomst av en process. Registrera för att beskriva en process som täcker fler än ett objekt. Notera att denna informationsenhet fungerar för processer som börjar och slutar under perioder kortare än en dag men även för de som tar längre tid.

Informationsgrupp

Vanliga informationsenheter för arbetsrutiner

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet