Prosedyre - sluttdato

Norsk oversettelse

Prosedyre – sluttdato

Definisjon

Datoen for avslutning av en prosedyre.

Registrering

Registrer alltid dag, måned og år i samme rekkefølge. Bruk alltid samme skilletegn mellom datoens ulike deler. År registreres alltid med fire siffer.

Eksempler

08.10.1993; 17-12-2017

Bruk

Brukes i tilknytning til ulike informasjonsgrupper for å registrere sluttdato for når gjennomføring av en prosedyre ble avsluttet, f.eks. [Utlån] Sluttdato. Registrer kun én gang for hvert tilfelle av en prosedyre. Registrer for å beskrive en prosedyre som omfatter mer enn ett objekt Merk at denne enheten kan brukes både for prosedyrer som startes og avsluttes samme dag, såvel som for prosedyrer som varer i lengre perioder.

Gruppe

Felles enheter for prosedyrer

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd