Procedure - Einddatum

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Procedure – Einddatum

Definitie

De datum waarop een procedure is beëindigd.

Invulinstructies

Registreer dag, maand en jaartal steeds in dezelfde volgorde. Gebruik altijd hetzelfde scheidingsteken om de onderdelen van elkaar te scheiden. Gebruik steeds vier cijfers voor het jaartal.

Voorbeelden

08/10/1993; 2017-12-17

Gebruik

Gebruik samen met een informatiegroep-aanduiding om de einddatum van een procedure te registreren, bijvoorbeeld [Uitgaande bruikleen] – Einddatum. Gebruik slechts één keer voor elke uit te voeren procedure. Gebruik deze eenheid om een procedure te beschrijven die meer dan één object omvat. Deze eenheid geldt zowel voor procedures die op één dag beginnen en eindigen als voor procedures die langer duren.

Informatiegroep

Algemene procedurele eenheden

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO