Tidigare placering – startdatum

Svensk översättning

Tidigare placering – startdatum

Definition

Det datum då ett objekt eller objektgrupp först fanns på en Tidigare placering.

Registrering

Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel

17/12/2017; 2018-08-04

Använd

Registrera en gång för en vistelse på en Tidigare placering. Det är möjligt att samma placering användes vid olika tidpunkter för samma objekt eller objektgrupp.

Informationsgrupp

Information om placering av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet