Datum för planerad återflyttning

Svensk översättning

Datum för planerad återflyttning

Definition

Det datum som ett objekt förväntas återvända från sin Nuvarande placering som inte är dess Basplacering.

Registrering

Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel

08/10/1993; 2017-12-17

Använd

Registrera bara en gång per Nuvarande placeringom det skiljer sig från Basplacering. Registrera inte om Nuvarande placering och Basplacering är den samma.

Informationsgrupp

Information om förflyttning

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet