Plats – status

Svensk översättning

Plats – status

Definition

En formell administrativ eller vetenskaplig status tilldelat en Plats.

Registrering

Använd en enskild term. Använd bara stora bokstäver och skiljetecken när det är väsentligt för termen som används. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

Riksintresse, världsarv, byggnadsminne

Använd

Så många gånger som behövs för ett Plats.

Informationsgrupp

Information om plats

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet