Sted - status

Norsk oversettelse

Sted – status

Definisjon

En formell offentlig eller vitenskapelig status som er tildelt et sted.

Registrering

Bruk et enkelt begrep, med tegnsetting og store bokstaver kun der hvor dette inngår som del av begrepet. Hold en liste over standardiserte begrep oppdatert.

Eksempler

Naturreservat

Bruk

Gjenta så mange ganger som nødvendig for et Sted.

Gruppe

Sted

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd