Plaats - Status

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Plaats – Status

Definitie

Een formele administratieve of wetenschappelijke status toegekend aan een Plaats.

Invulinstructies

Gebruik één term. Gebruik alleen hoofdletters en leestekens als ze integraal deel uitmaken van de term. Gebruik een lijst van standaardtermen.

Voorbeelden

Nationaal Park; Rijksmonument

Gebruik

Gebruik zo vaak als nodig voor elke Plaats.

Informatiegroep

Plaats

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO