Plats – referensnummer

Svensk översättning

Plats – referensnummer

Definition

En kod som beskriver en Plats relateras till ett objekt, utgrävning eller prov.

Registrering

Använd en enskild term eller kod utan skiljetecken. Upprätthåll en lista med standardtermer eller koder. Kan inkludera en förkortning för Plats – namn tillsammans med året som objektet eller provet hittades.

Exempel

FLG1992

Använd

Registrera bara en gång per Plats.

Informationsgrupp

Information om plats

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust