Plats – position

Svensk översättning

Plats – position

Definition

En exakt position på en plats, oftast använd till att registrera fynd av ett objekt under fältinsamling/undersökning.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

Under en sten längst nedanför klippan.

Använd

Registrera endast en gång per objekt.

Informationsgrupp

Information om plats

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet