Sted - plassering

Norsk oversettelse

Sted – plassering

Definisjon

En presis plassering innenfor et sted, normalt brukt for å registrere funnstedet av et objekt i en feltinnsamling.

Registrering

Bruk vanlig ordstilling og tegnsetting.

Eksempler

Under en stein i bunnen av skrenten.

Bruk

Registrer kun én gang for et objekt.

Gruppe

Sted

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd