Plaats - Positie

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Plaats – Positie

Definitie

Een precieze locatie in een Plaats, meestal om de vindplaats van een object of specimen bij veldwerk te registreren.

Invulinstructies

Gebruik gewone zinsbouw en leestekens.

Voorbeelden

Onder een steen aan de voet van de klip.

Gebruik

Gebruik slechts één keer voor elk object.

Informatiegroep

Plaats

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO