Plats – typ av namn

Svensk översättning

Plats – typ av namn

Definition

Typen eller kategorin för registrerad Plats.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

bad; gravkammare; marknadstorg; stad; by; kontinent; subkontinent; byggnadsnummer; fält; landskap; socken; land; byggnadsnamn; stat

Använd

Så många gånger som behövs för ett Platsför att spegla olika användningsområden för en plats.

Informationsgrupp

Information om plats

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet