Stedsnavn - type

Norsk oversettelse

Stedsnavn – type

Definisjon

Typen eller kategorien av et sted som registreres.

Registrering

Bruk ett enkelt begrep, uten tegnsetting eller store bokstaver. Museet skal ha en oppdatert liste over standardiserte begreper.

Eksempler

torg; gravkammer; by; bygning; land; tettsted

Bruk

Gjenta så mange ganger som nødvendig for et Sted for å reflektere ulik bruk av et sted.

Gruppe

Sted

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd