Plaats - Type naam

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Plaats – Type naam

Definitie

De aard of categorie van een vastgelegde Plaats.

Invulinstructies

Gebruik één term, zonder leestekens of hoofdletters. Gebruik een lijst van standaardtermen.

Voorbeelden

plein; stad; dorp; continent; site; provincie; staat

Gebruik

Gebruik zo vaak als nodig voor een Plaats, om bijvoorbeeld de verschillende toepassingen van een plek te beschrijven.

Informatiegroep

Plaats

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO